Martech-Slovakia s.r.o.

 

Certifikovaná kvalita

Know-how, skúsenosti a potenciál pracovníkov výrobných závodov EBRO ARMATUREN, STAFSJÖ a RITAG sú zárukou kvality riešení a výroby armatúr pre najnáročnejšie aplikácie.

Technológia konštrukcie a výroby je založená na najnovších poznatkoch a najnovšom stave techniky CAD-CAM a opracovania jednotlivých súčastí armatúr na CNC. Riadením kvality podľa DIN EN ISO 9001 je zaručené dosiahnutie maximálnych požiadaviek na prevádzkové nároky, bezpečnosť a životnosť armatúr a ich príslušenstva.

Uznávané certifikačné spoločnosti dôkladne otestovali armatúry. Získané certifikáty potvrdzujú vysokú kvalitu výrobkov.

Na nasledovných www stránkach nájdete všetky certifikáty, ktorými výrobcovia disponujú. Zároveň si potrebné certifikáty môžete stiahnuť.

www.ebro-armaturen.com/zertifikate

http://www.ritag.de/service/support/qualitaet/default.htm

http://www.ritag.de/aktuelles/news/default.htm