Martech-Slovakia s.r.o.

 

Kontakty

Adresa firmy: 

MARTECH – SLOVAKIA s.r.o.,
Oravská ulica 8557 / 22
010 01 Žilina


Fax:      +421 (41)763 3455

Vedenie spoločnostiE-mail

Ing. Daniel Tupý

Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 1455
+421 (903) 544 455

d.tupy@martech-slovakia.sk

Obchodno-technické oddelenie


Ing. Tomáš Blažek
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 2455
+421 (903) 661 196

t.blazek@martech-slovakia.sk

Ing. Oľga Blažeková
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 3455
+421 (911) 355 455

o.blazekova@martech-slovakia.sk

Ing. Pavel Kulich
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 2455
+421 (918) 779 455

p.kulich@martech-slovakia.sk

Bc. Martin Tupý
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 1455
+421 (911) 354 768

m.tupy@martech-slovakia.sk

Externí spolupracovníci


Ing. Zoltán Varga
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 3455
+421 (911) 644 455

z.varga@martech-slovakia.sk

Administratíva


Janka Tupá
Tel.:
Mobil:

+421 (41) 700 1455
+421 (904) 199 780

j.tupa@martech-slovakia.sk