Martech-Slovakia s.r.o.

 

Novinky

Nové armatúry
EBRO:       
Klapky Z  611 AZ 614 A s certifikátom E.H.E.D.G.
RITAG:       
Nový typový rad ventilov na odber vzoriek – systém EPOS: typ EPOS 100 ÷ EPOS 400

Nový typový rad spätných ventilov s certifikátom E.H.E.D.G. pre farmaceutický a potravinársky priemysel
Typ:  HYPOS 91.16                                                
Typ:  HYPOS 92.16                                                                 
Typ:  HYPOS 93.16


25. výročie založenia firmy EBRO ARMATUREN G.m.b.H. Österreich
Firma EBRO ARMATUREN G.m.b.H. Österreich se podľa rakúskej hospodárskej komory umestnila na 107. mieste z 60.000 stredne veľkých firiem obchodujúcich v priemysle. Vo Viedni, kde se centrála firmy nacháza, obsadila 21. miesto. Toto je považované za veľmi pekný darček k jej 25 výročiu založenia.

www.ebro.at