Martech-Slovakia s.r.o.

 

Nové armatúry

EBRO:       
Klapky Z  611 AZ 614 A s certifikátom E.H.E.D.G.
RITAG:       
Nový typový rad ventilov na odber vzoriek – systém EPOS: typ EPOS 100 ÷ EPOS 400

Nový typový rad spätných ventilov s certifikátom E.H.E.D.G. pre farmaceutický a potravinársky priemysel
Typ:  HYPOS 91.16                                                
Typ:  HYPOS 92.16                                                                 
Typ:  HYPOS 93.16


Späť na novinky