Martech-Slovakia s.r.o.

 

O nás

Spoločnosť MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina, bola založená v roku 1996. Od svojho vzniku pôsobí ako výhradné obchodno-technické zastúpenie firmy EBRO – ARMATUREN, nemeckého výrobcu uzatváracích klapiek a príslušenstva špičkovej technickej úrovne a kvality.

Od roku 2006 sme náš dodávateľský program doplnili o produkty nemeckej firmy RITAG, ktorá je výrobcom vysokokvalitných spätných klapiek a spätných ventilov, ventilov na odber vzoriek a vypúšťacích ( dnových ) ventilov.

Zákazníkom na Slovensku poskytujeme kompletné technické poradenstvo a obchodno – servisné služby.

V súčasnosti pracuje vo firme MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina, 6 kmeňových zamestnancov a 1 externý spolupracovnik.

Najnovšie katalógy produktov na našej www stránke sú určené projektantom, technológom, pracovníkom montážnych a servisných firiem a všetkým záujemcom o armatúry. Dúfame, že naša webová stránka sa stane významnou pomôckou pri riešení Vašich úloh a prispeje Vám k lepšej orientácii pri návrhu uzatváracích a regulačných armatúr a ich ovládania.

Pre správny výber a špecifikáciu armatúr (v prípade, že sú určené pre náročné médium alebo automatizovanú prevádzku), odporúčame konzultáciu s technikmi našej firmy. Kontaktujte nás na uvedené telefónne a faxové čísla, mobilné telefóny ako aj prostredníctvom e-mailu.

Uvítame aj Vašu návštevu firmy MARTECH - SLOVAKIA v Žiline a pre lepšiu orientáciu uvádzame aj mapu Žiliny s označením polohy nášho sídla.

Na spoluprácu s Vami sa tešia pracovníci spoločnosti

MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina.