Martech-Slovakia s.r.o.

 

Formulár pre dopyt

Prosíme v správe pre nás uviesť nasledovné údaje:
  • druh média, prípadne jeho chemické zloženie,
  • prevádzková teplota a tlak,
  • maximálna teplota a tlak,
  • požadované DN, PN,
  • požadované ovládanie,

Žiadateľ:
Firma:
Adresa:
Kontaktná osoba:

Titul, meno, priezvisko:
Funkcia:
Telefón:
Fax:
E-mai:
Správa pre nás