Firemné údaje

Spoločnosť

MARTECH-SLOVAKIA, s.r.o.
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina

Bankové Spojenie

IČO: 36007871
DIČ: 2020447649
IČ DPH: 2020447649
IBAN: SK6375000000000184216753
SWIFT: CEKOSKBX

Obchodný register

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 3535/L