O Nás

MARTECH – SLOVAKIA s.r.o.

Spoločnosť MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina, bola založená v roku 1996. Od svojho vzniku pôsobí ako výhradné obchodno-technické zastúpenie firmy EBRO – ARMATUREN, nemeckého výrobcu uzatváracích klapiek a príslušenstva špičkovej technickej úrovne a kvality.

Od roku 2006 sme náš dodávateľský program doplnili o produkty nemeckej firmy RITAG, ktorá je výrobcom vysokokvalitných spätných klapiek a spätných ventilov, ventilov na odber vzoriek a vypúšťacích ( dnových ) ventilov.

Od roku 2008 taktiež úzko spolupracujeme so španielským výrobcom nožových posúvačov ORBINOX.

Náš dodávateľský program taktiež obsahuje výrobky od renomovaných spoločnosti ADAMS (nemecký výrobca 3-excentrických armatúr), A+R (nemecký výrobca guľových kohútov) a EFFEBI (taliansky výrobca guľových kohútov).

V portfóliu máme taktiež aj výrobcov škrtiacich armatúr, prípadne výrobcov, ktorý dokážu vyrábať armatúry na mieru do veľkých rozmerov.

Zákazníkom na Slovensku poskytujeme kompletné technické poradenstvo a obchodno – servisné služby.

V súčasnosti má tým MARTECH – SLOVAKIA s.r.o. 5 členov, ktorý sú pipravený okamžite reágovať na Vaše požiadavky.

Najnovšie katalógy produktov na našej stránke sú určené projektantom, technológom, pracovníkom montážnych a servisných firiem a všetkým záujemcom o armatúry. Dúfame, že naša webová stránka sa stane významnou pomôckou pri riešení Vašich úloh a prispeje Vám k lepšej orientácii pri návrhu uzatváracích a regulačných armatúr a ich ovládania.

Pre správny výber a špecifikáciu armatúr (v prípade, že sú určené pre náročné médium alebo automatizovanú prevádzku), odporúčame konzultáciu s technikmi našej firmy. Kontaktujte nás na uvedené telefónne čísla alebo prostredníctvom e-mailu.

Uvítame aj Vašu návštevu firmy MARTECH - SLOVAKIA v Žiline a pre lepšiu orientáciu uvádzame aj mapu Žiliny s označením polohy nášho sídla, ktoré je aktuálne, od roku 2013 na ulici Oravská 8557/22.

Na spoluprácu s Vami sa tešia pracovníci spoločnosti

MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina.


+421 (41)763 3455

#
#